Sportmassage

Sinds november 2013 ben ik gediplomeerd sportmasseur en lid/geregistreerd licentiehouder van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). Hierdoor krijgt het begeleiden van mensen tijdens een (sport) activiteit een andere invulling. Niet alleen de mensen op een verantwoordelijke manier begeleiden, maar ook het fit houden van de spieren krijgt hierdoor een extra impuls. De cliënt staat nu helemaal centraal bij mij en al na gelang wat er nodig is om de prestaties (lees: sport prestaties maar ook normaal dagelijks functioneren) te verbeteren. De balans van inspanning, ontspanning, herstelfase wordt mede verteld door de fitheid van de spieren. Ik als masseur kan dit voelen en kan daar dan ook weer het trainingsadvies op aanpassen.

Als sportmasseur mag u het onderstaande verwachten.De term sportmassage wordt gebruikt als verzamelnaam voor diverse verrichtingen, die sportmasseurs toepassen op cliënten om hen een bestendige of betere prestatie te laten leveren of om hen te helpen bij het herstel naar volledige hervatting na een blessure.

De verrichtingen, die ik als gediplomeerde sportmasseur mag uitvoeren zijn:

  • Het geven van eerste hulp bij sportongelukken (EHBSO)
  • Het doen van functieonderzoek van spieren en gewrichten om vast te stellen of na een blessure een gewricht weer volledig belast kan worden. Hierbij wordt er bij behandeling na een blessure van uitgegaan, dat de cliënt (en mogelijk na het ontvangen van EHBSO) een arts heeft bezocht, die de diagnose heeft gesteld en uitspraken heeft gedaan over het oppakken van de dagelijkse activiteiten. De sportmasseur kan op grond van zijn onderzoek de cliënt bij restklachten van een blessure adviezen geven met betrekking tot de hervatting van de activiteiten (zoals trainings-/wedstrijddeelname, voeding/drinken/leefgewoonten, warming-up en cooling-down elementen en/of het gebruik van een tape- bandageconstructie zoals sporttape of kinesiotaping).
  • Het geven van tape- en of bandageconstructies aan cliënten voorafgaande aan deelname aan een activiteit. Meestal is de constructie bedoeld ter ondersteuning van restklachten na een blessure. Voorwaarde voor het geven van de constructies door de sportmasseur is, dat de diagnose van de blessure door deskundigen (huisarts, specialist) moet zijn gesteld. Mogelijk daarbij is, dat de cliënt op advies van een arts is behandeld door (para)medici (bijvoorbeeld een fysiotherapeut).
  • Het geven van massage met de kenmerken van sportmassage.

Voor een afspraak neem contact met me op (tel: 06-48944910).

Designed by Arthur Neulens